Välkommen

Till en IT snubbes hemsida.

Idé


En idé är en "(plötsligt uppkommande) tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt över visst område eller för visst resonemang etc.; ofta med tonvikt på det nya eller originella."

Teori

En teori är resultatet av ett kontemplativt och rationellt abstrakt, eller generaliserande tankearbete.

Praktik

Praktik är ett begrepp inom samhällsvetenskaplig teoribildning som syftar på handlingsmönster i olika sammanhang.

- En Idé är en integral del för en bra teori. -

-Teori är när man vet allt men ingenting fungerar. Praktik är när allt fungerar men ingen vet varför. Här är teori och praktik förenade: ingenting fungerar och ingen vet varför.-

- Det finns inget som inte kan förbättras av inovation. -